Armie Świata DUST – Cuthulhu

Kultyści przedwiecznych oraz ich przerażający sojusznicy wyszli z cienia. Powrócili w to pradawne miejsce, gdzie ich przodkowie modlili się do zakazanych bożków, gdy te ziemie były jeszcze młode. Nastąpiło otwarcie przejścia, które powinno na zawsze pozostać zamknięte. Naukowcy Blutekreuz którzy mieli zbadać zaginioną świątynię nigdy nie dotarli na miejsce, zaś niedoświadczeni żołnierze, których losy znamy z operacji Kondor postąpili nierozsądnie.

Kultyści chwytają za broń zaś mniejsze i większe demony ruszają na pola bitew! Teraz stali się częścią wielkiego konfliktu, i nie sprowadzą na ten świat niczego dobrego..

Siły Mythos opierają swoje działania na bardzo taniej i lekko opancerzonej piechocie, potężnych bohaterach posiadających moce nie z tego świata oraz praktycznie niezniszczalnych demonach. Jest to armia najbardziej nietypowa dla świata Dust, o zupełnie innym niż dotychczasowy sposobie gry.

X